سررسید 1402

چگونگی فرم بندی در سررسید ۱۴۰۰

قطع سلطانی سررسید ۱۴۰۰

 • اندازه قبل از برش ۵/۴۹ * ۵/۳۴ سانتی متر
 • اندازه بعد از برش ۴۹*۳۴ سانتی متر
 • اندازه کاغذ چاپ ۷۰*۱۰۰ سانتی متر
 • تعداد صفحات هرطرف فرم ۴ صفحه
 • با در نظر گرفن تغییر اندازه های این قطع فرم بندی شبیه به قطع رحلی بزرگ می باشد.

قطع رحلی کوچک سررسید ۱۴۰۰

 • اندازه قبل از برش ۵/۲۹ * ۵/۲۱ سانتی متر
 • اندازه بعد از برش ۵/۲۸ *۲۱ سانتی متر
 • اندازه کاغذ چاپ ۶۰*۴۵ سانتی متر
 • تعداد صفحات هرطرف فرم ۴ صفحه
 • با در نظر گرفتن تغییر اندازه های این قطع فرم بندی شبیه به قطع رحلی بزرگ می باشد.

قطع رحلی بزرگ (مدیران ) سررسید ۱۴۰۰

 • اندازه قبل برش ۳۴*۲۴ سانتی متر
 • اندازه بعد از برش ۳۳*۵/۲۳ سانتی متر
 • اندازه کاغذ چاپ ۷۰ * ۵۰ سانتی متر
 • تعداد صفحات هرطرف فرم ۴ صفحه
 • شماره صفحات کاغذ شبیه به رحلی کوچک می باشد.

در نظر بگیرید کتابی (سررسید) درقطع رحلی بزرگ ۳۳*۵/۲۳ سانتی متر جهت چاپ با ماشین دو ورقی (۷۰*۵۰) در دست چاپ دارید. در هر طرف ورق ۷۰*۵۰ چهار صفحه ۳۳*۵/۲۳ را می توان فرم بندی کرد. یک صفحه کاغذ مستطیلی شکل در دست بگیرید و آن را از وسط تا بزنید. اکنون یک دفترچه خواهید داشت که ۴ ورق دارد. آنطوری بگیرید که بتوانید ورق بزنید. اکنون با یک قلم در پایین آن شماره ۱ را بنویسید. درصفحه بعد شماره ۲ و در صفحه آخر نیز شماره ۸ را بنویسید. حال دفترچه خود را باز کنید متوجه می شوید که اعداد به گونه خاصی روی صفحه باز شده قرار گرفته اند. اکنون پشت صفحه را نیز نگاه کنید در پشت نیز وضعیت مشابهی می بینید. چیزی که تهیه کرده اید یک فرم از کتاب شماست که ازصفحه ۱ تا ۸ را در بردارد. صفحه باز شده را روبروی خود قرار داده بهمان شکل که اعداد رامی خوانید صفحات کتاب خود را در فرم قرار دهید. همین کار را با پشت فرم انجام دهید.

به همین ترتیب یک کاغذ دیگر را تا زده این با رشماره ۹ تا ۱۶ را بنویسید. فرم دوم نیز بدست آمده است. به همین ترتیب فرم های بعدی را آماده سازید. بسته به تعداد صفحات کتاب تعداد فرم ها متفاوت است. وقتی صفحات کتاب را در فرم قرار دادید جهت اطمینان یک پرینت کلی به گونه ای که کل فرم در یک صفحه A4 قرار گیرد تهیه کنید. اکنون صفحه A4 را که حکم فرم شما را دارد تا بزنید صفحات تا خورده را ورق بزنید و مطمئن شوید که صفحات به درستی پشت سر هم قرار گرفته باشند وقتی که فرم خود را تا می زنید کانهای از سه طرف برش می خورد پس بنا بر این در زمان طراحی و فرم بندی به این نکته دقت نمایید.

از آنجایی که دور تا دور کاغذ نیز بعد از تا خوردن برش خواهد خورد بنابراین نقش و طرح صفحات را به اطراف کاغذ گسترش دهید تا بعد ازبرش لبه های کار سفیدی نداشته باشد.

فرم بندی کتاب قطع وزیری سررسید ۱۴۰۰

یک صفحه کاغذ A4 ( که حکم همان کاغذ ۷۰*۵۰ سانتی متررا دارد ) در دست گرفته آنرا ۳ بارتا بزنید فرم تا خورده را طوری در دست بگیرید که سمت چپ پایین صفحه باز باشد آنگاه شروع به شماره گذاری صفحات کنید. وقتی که فرم را باز کنید صفحات مانند شکل زیر شماره گذاری شده اند. دقت کنید که فرم های بسته شده درنهایت روی هم قرار گرفته ازته دوخته می شوند و از سه طرف برش می خورند. وقتی که فرم راباز می کنید متوجه می شوید که صفحات کتاب یا بروشور شما از چه قسمت هایی در عطف دوخته خواهد شد و چه قسمت هایی برش می خورد.

رنگ یا بافت زمینه را به اندازه حدود ۵ میلی متر به اطراف گسترش دهید تا بعد از برش سفیدی نداشته باشد. این مسئله برای کتاب هایی که فقط حاوی متن می باشند اهمیتی ندارد چرا که لبه های کتاب سفید است اما برای کارهای تصویری یا بروشوری که زمینه رنگی دارد مهم است.

وقتی که صفحه کاغذ را تا زده آنرا شماره گذاری کردید محل دوخت آنرا برای شما مشخص می شود اما هنگامی که فرم تاخورده را باز نمایید محل های دوخت را گم می کنید. برای جلوگیری از اشتباه بعداز تازدن فرم بایک سوزن ته گرد محل دوخت راسوراخ سوراخ کنید تا بعد از باز کردن فرم محل های دوخت مشخص باشند. اکنون که محل های دوخت مشخص گردید یافتن محل های برش کار ساده ای است. حال باتعیین محل برش در فرم فضای لازم را به برش اختصاص دهید.

قطع رقعی سررسید ۱۴۰۰

 • اندازه قبل از برش ۲۲*۱۵ سانتی متر
 • اندازه بعد از برش ۲۱*۵/۱۴ سانتی متر
 • اندازه کاغذ چاپ ۶۰*۴۵ سانتی متر
 • تعداد صفحات هر طرف فرم ۸ صفحه
 • با در نظرگرفتن تغییر اندازه های این قطع فرم بندی شبیه به قطع وزیری می باشد

خشتی آکاردئونی سررسید ۱۴۰۰

 • اندازه قبل ازبرش ۲۳*۲۲ سانتی متر
 • اندازه بعد ازبرش ۲۲* ۵/۲۱ سانتی متر
 • اندازه کاغذ چاپ ۷۰*۵۰ سانتی متر
 • تعداد صفحات هرطرف فرم ۶ صفحه

یک تکه کاغذ را که نشان دهنده اندازه کاغذ ۷۰*۵۰ سانتی متر می باشد در دست گرفته آنرا در طول به اندازه برابر ۲ تای آکاردئونی بزنید و سپس آنرا از میانه عرض یک تای سراسری دیگر بزنید.بدنبال آن شبیه به فرم بندی های قبلی صفحات راشماره گذاری کنید. وقتی که کار به انجام رسید فرم تاشده را باز کنید شماره صفحات بشکل زیر خواهد بود.

قطع بیاضی سررسید ۱۴۰۰

 • اندازه قبل از برش ۵/۳۴* ۵/۲۴ سانتی متر
 • اندازه بعد از برش ۳۴*۲۴ سانتی متر
 • اندازه کاغذ چاپ ۵۰*۷۰ سانتی متر
 • تعداد صفحات هرطرف فرم ۴ صفحه
 • با در نظر گرفتن تغییر اندازه های این قطع فرم بندی شبیه به قطع رحلی می باشد.

قطع جیبی سررسید ۱۴۰۰

 • اندازه قبل از برش ۱۱*۱۵ سانتی متر
 • اندازه بعد از برش ۱۰ *۵/۱۴ سانتی متر
 • اندازه کاغذ چاپ ۶۰*۴۵ سانتی متر
 • تعداد صفحات هر طرف فرم ۱۶ صفحه

در قطع جیبی به دلیل افزایش تعداد صفحات درهرطرف فرم کار مقداری پیچیده تراست و دقت بیش ترلازم دارد. همان طورکه قبلاً گفته شد فرم های چاپ شده پس از تاخوردن روی هم قرار می گیرند و دوخته می شوند پس بنابراین در قسمت دوخت که در فرم چاپی مشخص است برش نخواهید داشت. با توجه به اینکه کار ساده خواهد شد بدین ترتیب اطراف فرم تا شده بجزء آن قسمت که درلبه دوخت قراردارد برش خواهد خورد و بادانستن این نکته به سادگی محل های برش صفحه مشخص می شود و در می یابید که نقش و طرح صفحات را از قسمت هایی گسترش دهید تا در هنگام صحافی و بعد از برش سفیدی در کار نباشد.

قطع جیبی پالتویی سررسید ۱۴۰۰

 • اندازه بعد از برش ۲۱*۵/۱۰
 • اندازه قبل از برش ۲۲*۱۱
 • اندازه کاغذ چاپ ۷۰*۵۰
 • تعداد صفحات هر طرف فرم چاپی ۱۲ صفحه

این قطع کتابچه در واقع نصف عرض قطع خشتی است پس بنا بر این می توان همانند قطع خشتی آن را فرم بندی و ۲ فرم را در یک صفحه ۷۰*۵۰ مونتاژ کرد بدین ترتیب بعد از چاپ و قبل از صحافی ابتدا فرم چاپ شده از عرض ۵۰ کاغذ نصف می شود و سپس جهت صحافی همانند قطع خشتی آماده می گردد. بعداز آن که هرفرم را شبیه به قطع خشتی شماره گذاری کردید آنگاه به شکل زیر در یک صفحه ۷۰*۵۰ مونتاژ می کنید.

سررسید،سالنامه و تقویم رومیزی تقویم رومیزی ۱۴۰۰ – سررسید ۱۴۰۰ – سالنامه ۱۴۰۰ – سررسید ۱۴۰۰ – سالنامه ۱۴۰۰ – تقویم رومیزی ۱۴۰۰ در طرح و رنگ مختلف در سال ۱۴۰۰ آماده ثبت سفارش شما عزیزان برای سررسید و سالنامه ۱۴۰۰ در انواع سررسید وزیری ، سررسید اروپایی ،سررسید رقعی ، سررسید مدیران ، سررسید چرمی ، سررسید جیر ، سررسید ترمو ، سررسید گالینگور ،سررسید روزانه ،ارگانایزر ، تقویم رومیزی در مدل های تقویم رومیزی مدرن ، تقویم رومیزی خشتی و تقویم رومیزی و تقویم خبرنگاری به صورت عمومی یا به صورت سفارشی و سررسید اختصاصی می باشد.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید