یادداشت اَفرا کد 426

AFRA

یادداشـت اَفـرا خطـی ویـژه یک پـک کامـل از یادداشت میباشد که شامل (خطی، شطرنجـی، نقطـه ای و نقـاشی)  می باشد که کاربردی بوده و مناسب همه سنین می باشـد و کاغذ آن از تحریر 80 گرم کرم و جلد کرافت انتخاب شده است که هر کدام با یک رنگ مشخص شده است.

یادداشت اروپایی BN کد 427

تومان10.00

تولید ویژه سالنامه دموت

مجموعـه دموت بـرای مـدل BN بیـش از 50 طـرح و رنـگ مختلف چرم و گالینگور، یادداشت تولیـد کرده است. که شما می توانیـد متناسب با رنگ سازمانی و آرم برنــد خود طـرح مورد نظـر را انتخاب کـرده، ما می توانیم با لیـزر و پـلاک آرم شما را بر روی چرم اجرا کنیم. طرح برای سفارش حداقـل 500 جلــــد قابل سفــارش می باشد.

یادداشت پالتویی طرح سانا کد 428

Sana

جلد یادداشت طرح سانا تلفیقی از چرم لیزری و کاغذ کرافت می باشـد که شمـا می توانید لوگـو برنـد خود را بـرروی آن لیـزر کنیـد که به رنگهـای (سبز، قرمز، زرد، آبی ) می باشــد طراحی صفحات یادداشت سانا خطی می باشد که در مقابل آن جا خودکاری قرار گرفته است.

یادداشت اروپایی طرح دانا کد 429

تومان10.00
DANA

دانا یک یادداشت شیک با کارایی مفید است که در انتهای آن فضایـی بــرای همـراه داشتن خودکار وجود دارد جلـد یادداشت دانـا از گالینگور ساخت کشـور هلنــد تولیـد شده است صفحات یـادداشت دانا پرفـراژ دار می باشـد که می توانید براحتی برگه های آن را از هم جـدا کنید و  جلـد آن  در 5 رنگ  قابل اجرا می باشد که لوگو شما با حک لیـزر روی آن حک می شود.

یادداشت اروپایی طرح دانوش کد 430

DANUSH

دانوش یک یادداشت جیبـی شیک با کارایی مفید است که در انتهای آن فضایـی بــرای همــراه داشتن خودکار وجود دارد جلـد یادداشت دانوش از گالینگـور ساخت کشــور هلنـد تولید شـده است صفحات یـادداشت دانوش پرفـراژ دار می باشد که می توانیـد براحتی برگـه هـای آن را از هم جدا کنید و  جلد آن  در 5 رنگ  قابل اجـرا میباشد که لوگـو شما با حک لیزر روی آن حک می شود.