• تلفن: 88502124
  • ایمیل: info@demotco.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

3- دستگاه ته دوزي

اين دستگاه به وسيله ي نخ و سوزن فرم هاي ترتيب شده را به هم وصل ميكند.
استفاده از اين روش باعث استحكام سررسيد شده و عمر مفيد ان را بيشتر ميكند.
برخي توليد كنندگان به خاطر كاهش هزينه و زمان از انجام اين كار صرف نظر مي كنند،معمولا كيفيت سررسيد هايي كه دوخته نميشوند مطلوب نيست و سريع پاره ميشوند.

محصولات 1398