• تلفن: 88502124
  • ایمیل: info@demotco.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

5- دستگاه برش

برش كاربردي ترين دستگاه صحافي است،كه به صورت مستقيم و غير مستقيم در اكثر مراحل صحافي تأثير دارد.
يكي از كارهاي اصلي اين دستگاه برش زدن اطراف سالنامه است كه صاف و منظم بودن كاغذ در لبه هاي سالنامه توسط تيغه هاي فولادي و تيز برش انجام ميشود..

محصولات 1398