• تلفن: 88502124
  • ایمیل: info@demotco.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

9- دستگاه طلا كوب / داغ كوب

براي حك كردن لوگو بر روي سالنامه هايي كه با جلد ترمو، چرم يا گالينگور ساخته شده اند از دستگاه طلا كوب يا داغ كوب استفاده ميشود
در اين روش لوگو شما به وسيله كليشه آلومينيومي به صفحه دستگاه طلا كوب / داغ كوب چسبيده شده و به كمك حرارت و فشارِ وارد شده به جلد لوگوي شما نمايان ميشود
.

محصولات 1398