• تلفن: 88502124
  • ایمیل: info@demotco.com

۸- دستگاه آستر چسبانی سررسید۱۳۹۹

چسباندن آستر بدرقه به ابتدا وانتهای سررسید به کمک این دستگاه انجام میشود.
به روش دستی هم میتوان این کار را انجام داد اما کیفیت چسبندگی با دستگاه به مراتب بیشتر از دست میباشد
.

جهت سفارش سررسید۱۳۹۹، سالنامه۱۳۹۹، سررسید جیبی۱۳۹۹ دموت با ما تماس بگیرید.

محصولات 1398