• تلفن: 88502124
  • ایمیل: info@demotco.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

10- دستگاه ليزر

كاربرد اين دستگاه تقريبا در تمامي صنايع امكان پذير ميباشد.
معمولا در صحافي براي كارهايي كه دقت فراوان دارد از دستگاه ليزر استفاده ميكنند
از امكانات اين دستگاه ميتوان هم به حكاكي بر روي چرم ، پلاك و …. اشاره كرد و هم بريدن چوب و چرم و….
.

محصولات 1398