• تلفن: 88502124
  • ایمیل: info@demotco.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

7- دستگاه فنرانداز اتوماتيك

بعد از پانچ شدن سررسيدها نوبت به فنر كردن آنهاست.
شيت كردن فنر به اندازه دلخواه، قرار دادن فنر در داخل سررسيد و خم كردن فنر به صورت اتوماتيك از جله كارهاي دستگاه فنر انداز است.
سرعت اين دستگاه بسيار بالاست و توانايي فنركردن ١٥٠٠ جلد سررسيد در يك ساعت را دارد.
برا صحافي تقويم روميزي فنري و تقويم ديواري فنري از اين دستگاه استفاده ميشود.

محصولات 1398