• تلفن: 88502124
  • ایمیل: info@demotco.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

4- دستگاه چسب كشي

كار اين دستگاه اضافه كردن يك لايه چسب سرد به عطف سررسيدهاي دوخته شده است
در اين روش سررسيد ها به صورت تك تك بر روي يك ريل قرار ميگيرند و بعد از عبور از غلتك هاي حاوي چسب،چسب كشي ميشوند.
غلظت چسب مصرفي در كيفيت كار تأثير زيادي دارد.

محصولات 1398