• تلفن: 88502124
  • ایمیل: info@demotco.com

۶- دستگاه پانچ اتوماتیک سررسید۱۳۹۹

  • خانه
  • /
  • Service
  • /
  • ۶- دستگاه پانچ اتوماتیک سررسید۱۳۹۹

در صحافی فنری سوراخ هایی در قسمت عطف سالنامه وجود دارد که این کار توسط دستگاه پانچ انجام میشود
استفاده از ماشین اتوماتیک در این قسمت بسیار تاثیر گذار است و کیفیت ورق زدن سررسید را چندین برابر میکند.
معمولا استفاده از دستگاههای پانچ دستی باعث چسبندگی کاغذها به هم شده و هنگام ورق زدن پاره میشوند.

جهت سفارش سررسید۱۳۹۹، سالنامه۱۳۹۹، سررسید جیبی۱۳۹۹ دموت با ما تماس بگیرید.