• تلفن: 88502124
  • ایمیل: info@demotco.com

۱- دستگاه ورق تا کنی سررسید ۱۳۹۹

  • خانه
  • /
  • Service
  • /
  • ۱- دستگاه ورق تا کنی سررسید ۱۳۹۹

 

اولین مرحله ی در تولید سررسید۱۳۹۹ در صحافی تا کردن فرم ها است.
معمولأ سررسیدها با ابعاد ٧٠*۵٠ و ۴۵*۶٠ چاپ می شوند که هر برگ بعد از عمل تا شدن به ٨ یا ١۶ صفحه تبدیل میشود.
در این روش کاغذ ها به صورت دسته شده برروی تخته ای در ابتدای دستگاه قرار میگیرند سپس توسط باد،مک و اپارات به صورت برگ برگ وارد دستگاه میشوند.
هر کدام از این فرم ها ٣ بار بر روی خودش تا خورده که در نهایت به صورت فرم ٨ یا ١۶ صفحه ای در می اید.
حدودأ این دستگاه در هر ساعت میتواند ١٠/٠٠٠
برگ ٧٠*۵٠ یا ۴۵*۶٠ را به صورت فرم تا کند.

جهت سفارش سررسید دموت با ما تماس بگیرید.