ست مدیریتی نفیس کد ۹۸۰۰۲۵

مشخصات

فلش ۸ گیگ
خودکار
جاکارتی
جعبه نفیس کالینگور BN هلند (جلد سخت)