سالنامه اروپایی طرح مدیران کد ۹۸۰۰۷

مشخصات

نوع تقویم : هفته شمار + یادداشت
قطع: اروپایی۲۱×۱۳ سانتیمتر
نوع کاغذ: تحریر کرم ۷۰ گرم اندونزی
نوع جلد: کالینگور bn هلند
رنگ: جور سه رنگ
صحافی: ته دوخت
حک لوگو : پلاک

توضیحات بیشتر

طراحی سالنامه مدیران به صورت دو طبقه می باشد که در یک سمت سالنامه هفته شمار و در سمت دیگر یادداشت قرار گرفته است.
رنگ کالینگور هر سمت متفاوت می باشد.