یادداشت اروپایی طرح دانوش / کد ۹۳۱

دانوش یک یادداشت شیک با کارایی مفید است که در انتهای آن فضایـی بــرای همـراه داشتن خودکار وجود دارد جلد یادداشت دانوش از گالینگور ساخت کشور هلند تولید شده است.صفحات یادداشت دانوش پرفراژ دار می باشد که می توانید براحتی برگه های آن را از هم جدا کنید.