ست دیپلمات / کد ۹۲۴

یک هدیه ای متفاوت، بسته بندی متفاوت
ست مدیریتی دیپلمات شامل
یک سررسیـد روز شمـار وزیـری لب طلا
خودکـار
جا کلیدی
جاکارتی
یک کیف سامسونت رمزدارکه در موارد زیادی برای افراد
کاربردی و قابل استفاده می باشد