سالنامه ماه شمار طرح نوین/ کد ۹۱۳

سالنامه نویـن برای افرادی که می خواهند همیشه یک تقویم همــراه خود داشتــه باشند بسیـار مناسب است طراحـی صفحات سالنامــه نویـن به صورت مـاه شمـار به همـراه یادداشت خطـی می باشد و در قطع خشتـی کوچک (۱۴×۱۴سانتیمتر) با صحافی دوخت و در ۶ رنگ با روکش گالینگور (ساخت کشور هلند) تولید می شود.

.