تقویم رومیزی طرح ژیوار/ کد ۹۱۶

ابعاد رومیزی ژیوار ۱۶×۱۵ می باشد، که طراحی آن نقاشی نمادین از فصل‌هااست.پایه ژیوار تلفیقی ازچوب وفلز بوده که سفارشی سازی آن حک لوگو روی چوب میباشد. برای تولید رومیزی ژیوار از گلاسه ۲۰۰ گرمی استفاده شده و جعبه اختصاصی برای ان در نظر گرفته شده است.

.