تقویم رومیزی طرح هُمـا/ کد ۹۱۷

ابعـاد رومیـزی هُمـا خشتـی ۱۵×۱۵ می باشد که طراحــی صفحات به گونه ای است که می توانید تمام روزهای سال را براحتی در آن ببینید در سمت راست این تقویم یک فضای ۱۵×۵ سانتیمتـر عمودی برای حک لوگــو برند شما در نظـر گرفته شده است که در صورت نیاز(حداقل ۱۰۰۰ جلد) رنگ پایـه آن قابـل تغییر می باشـد برای تولیـد رومیزی هُمــا از کاغذ ۲۵۰ گـرم گلاسـه و چاپ ۴رنگ به همـراه ۱۱ تصویـر از طبیعت زیبای جهان استفاده شده است و با صحافی فنری تولید می شود.

.