تقویم رومیزی طرح رَها/ کد ۹۱۹

ابعاد رومیزی رَهـا (۲۳×۱۷ سانتیمتر) مـی باشد و طراحــی صفحات آن به گونــه ای هست که شمـا می توانیــد تــمام کارهای مهـم خود ( وقت دکتــر، قـرار کـاری، قرار ملاقـات تـولد دوستان و خانـواده ) را روی آن یادداشت کنید تا باعث فراموشـی نشـود در قسمت پاییـن تقویـم فضایــی ۲۳×۵/۳ سانتیمتری وجود دارد که برای حک لوگــو برند شما در نظر گرفته شده است تولید رومیزی رَها از کاغذ ۲۵۰ گرم گلاسه و چاپ ۴ رنـگ به همـراه ۱۱ تصویر از طبیعت زیبای جهان استفاده شده است.

.