یادداشت اروپایی طرح دانا / کد ۹۳۰

دانا یک یادداشت شیک با کارایی مفید است که در انتهای آن فضایـی بــرای همـراه داشتن خودکار وجود دارد جلد یادداشت دانـا از گالینگور ساخت کشـور هلنـد تولید شده است.

صفحات یـادداشت دانا پرفراژ دار می باشد که می توانید براحتی برگه های آن را از هم جدا کنید.