سالنامه اروپایی طرح پرنیا/ کد ۹۰۳

طراحی صفحات سالنامـه پرنیـا روزشمـار می باشد که برای ساخت جلـد آن از چـرم پیتون که جزو بهترین و زیباتـرین طـرح هـای پوست مـاری است استفـاده شـده، این سالنامه با قطع اروپایـی و صحافـی دوخت در ۲ رنگ جلـد (مشکی و طلایی) ارائـه مـی شود.

.