تقویم رومیزی طرح مدرن/ کد ۹۲۰

ابعاد رومیزی طرح مدرن ۲۳×۵/۹ می باشد که صفحات این تقویم به صورت عمودی طراحی شده در قسمت پایین تقویم فضای ۵/۹×۵/۳ سانتیمتری برای حک لوگو برند شما وجود دارد.
برای تولید رومیزی مدرن از کاغذ ۲۰۰ گرمی فانتزی استفاده شده که باعث خاص بودن این تقویم می شود.

.