سالنامه اروپایی طرح رویا/ کد ۹۰۴

اگر برند شما دارای رنگ سازمانی مشخصی است بهتر است سالنامه رویا را انتخاب کنید زیرا بعد از لیزر شدن می توانید لوگـوی خود را با رنـگ دلخواه و کیفیت مطلوب برروی جلد سالنامه مشاهده کنید. طراحی این سالنامه به صورت روزشمار و صحافی دوخت می باشد که با قطع اروپایی در چهار رنگ لیـزر ( قرمز،سبـز، زرد و آبـی) به شما ارائـه می شـود.

.