سالنامه اروپایی طرح رُزا/ کد ۹۰۷

برای ساخت جلــد سالنامـه رُزا از گالینگـور ساخت کشور هلند استفاده شده که دارای رنگهای بسیار زیبا و جذابی می باشد سالنامـه رُزا با طراحی روزشمار در قطع اروپایی و صحافی دوخت در۵ رنگ ارائه می شود.

.