سالنامه وزیری طرح پارسا/ کد ۹۰۹

طراحی صفحات سالنامـه پارسا روزشمـار می باشد که بـرای ساخت جلـد آن از چرم پیتون که جزو بهتریـن و زیباتریـن طرح هـای پوست مـاری است استفـاده شـده این سالنامــه با قطع وزیـری و صحافـی دوخت در ۲ رنگ جلـد (مشکی و طلایی) ارائـه می شود.

.