یادداشت زیردستی طرح آرین/ کد ۹۲۱

زیر دستی آرین با جلد چرمی پوست ماری، نمایی بسیار زیبا به میز کار شما می بخشد و می توانید کارهای روزانه خود را بـرروی آن یادداشت کنید طراحی صفحات زیر دستی به صورت هفته شمار می باشد که در۵۲ بـرگ با سایـز ۳۴×۲۴ سانتیمتر و صحافی سرچسب تولیــد می شـود.

.