سالنامه اروپایی طرح صدرا کد ۹۸۰۰۹

مشخصات

نوع تقویم : ماه شمار
قطع: اروپایی۲۱×۱۳ سانتیمتر
نوع کاغذ: تحریر کرم ۷۰ گرم اندونزی
نوع جلد: اشبالت
رنگ: جور
صحافی: ته دوخت
حک لوگو : لیزر – پلاک