سالنامه اروپایی طرح دیبا کد ۹۸۰۰۱۰

مشخصات

نوع تقویم : ماه شمار
قطع: اروپایی۲۱×۱۳ سانتیمتر
نوع کاغذ:تحریر کرم ۷۰ گرم اندونزی
نوع جلد:چرم میکنوس
رنگ:مشکی قرمز قهوه ای
صحافی:ته دوخت
حک لوگو :پلاک-لیزر