تقویم جیبی طرح همراه کد ۹۸۰۰۲۰

مشخصات

نوع تقویم : جیبی هفته شمار
قطع: ۹٫۵×۱۷ سانتیمتر
نوع کاغذ: تحریر کرم ۷۰ گرم اندونزی
نوع جلد: اشبالت
رنگ:  جور
صحافی: دوخت
حک لوگو : لیزر – پلاک