خریدو فروش سررسید 1397 دموت- کد 3
خریدو فروش سررسید 1397 دموت- کد 3 سالنامه پویا اروپایی ماه شمار
خریدو فروش سررسید 1397 دموت- کد 3 سالنامه پویا اروپایی ماه شمار
خریدو فروش سررسید 1397 دموت- کد 3 سالنامه پویا اروپایی ماه شمار
خریدو فروش سررسید 1397 دموت- کد 3 سالنامه پویا اروپایی ماه شمار

مشخصات

تاریخسال 1396
قطع اروپایی / ۱۳*۲۱
نوع کاغذ تحریر ۷۰ گرم اندونزی / گرم
نوع جلد چرم / اشبالت
صحافی ته دوخت

توضیحات بیشتر

حک لوگو : لیزر ، پلاک (چرم / اشبالت ) / مولتی استایل (اشبالت)

نوع سالنامه : ماه شمار