خرید و فروش سررسید 1397 دموت-سررسید 1397 مدیریتی

مشخصات

تاریخسال 1396
نوع جلدچرم (پوست ماری)

توضیحات بیشتر

نوع سررسید : اروپایی، زیر دستی هفتگی، جاکارتی، خودکار، جاکلیدی و جعبه