خرید و فروش سررسید 1397 رزا وزیری روزانه (کد ۵)
خرید و فروش سررسید 1397 رزا وزیری روزانه (کد ۵)
خرید و فروش سررسید 1397 رزا وزیری روزانه (کد ۵)
خرید و فروش سررسید 1397 رزا وزیری روزانه (کد ۵)
خرید و فروش سررسید 1397 رزا وزیری روزانه (کد ۵)

مشخصات

تاریخسال 1396
قطع وزیری / ۲۳*۱۷
نوع کاغذتحریر ۷۰ گرم اندونزی / سفید
نوع جلد چرم / ترمو
صحافی ته دوخت / فنر

توضیحات بیشتر

حک لوگو : لیزر ، پلاک (چرم ) / داغکوب (ترمو)

نوع سالنامه : روزانه ( پنجشنبه – جمعه باهم )