روزشمار (پنجشنبه ، جمعه باهم)سررسید 97- سالنامه 97- سررسید 1397- سالنامه 1397
روزشمار (پنجشنبه ، جمعه باهم)سررسید 97- سالنامه 97- سررسید 1397- سالنامه 1397

مشخصات
نوع تقویم :روزشمار (پنجشنبه ، جمعه باهم)
قطع: اروپایی21×13 سانتیمتر
نوع کاغذ:تحریر کرم 70 گرم اندونزی
نوع جلد: اشبالت
صحافی:ته دوخت

توضیحات بیشتر
حک لوگو : لیزر ، پلاک

رنگ سالنامه : جور