هفته شمار+ یادداشت سررسید 97- سالنامه 97- سررسید 1397- سالنامه 1397
هفته شمار+ یادداشت سررسید 97- سالنامه 97- سررسید 1397- سالنامه 1397

مشخصات

نوع سررسید :هفته شمار+ یادداشت
قطع: اروپایی21×13 سانتیمتر
نوع کاغذ:تحریر کرم 70 گرم اندونزی
نوع جلد:گالینگور هلند
صحافی:ته دوخت

توضیحات بیشتر

حک لوگو : پلاک

رنگ سررسید : جور 5 رنگ
طراحی سالنامه مدیران به صورت دو طبقه می باشد که در یک سمت سالنامه

هفته شمار و در سمت دیگر یادداشت قرار گرفته است رنگ گالینگور هر سمت متفاوت می باشد.