هفته شمارسررسید 97- سالنامه 97- سررسید 1397- سالنامه 1397 خرید سررسید 1397 دموت

مشخصات

نوع سررسید :هفته شمار
قطع: اروپایی21×13 سانتیمتر
نوع کاغذ:تحریر کرم 70 گرم اندونزی/ کرم
نوع جلد:اشبالت
صحافی:ته دوخت

توضیحات بیشتر

حک لوگو : لیزر ، پلاک

رنگ سررسید : جور