خریدو فروش سررسید 1397 دموت- کد 2
خریدو فروش سررسید 1397 دموت- کد 2
خریدو فروش سررسید 1397 دموت- کد 2
خریدو فروش سررسید 1397 دموت- کد 2
خریدو فروش سررسید 1397 دموت- کد 2
خریدو فروش سررسید 1397 دموت- کد 2

مشخصات سالنامه پارنا اروپایی دستیار (کد ۲)

تاریخسال 1396
قطع ۱۳*۲۱
نوع کاغذ تحریر ۷۰ گرم اندونزی / کرم
نوع جلد چرم / اشبالت
صحافی فنر دوبل

توضیحات بیشتر

حک لوگو : لیزر و پلاک (چرم) / مولتی استایل ( اشبالت)

نوع سالنامه : دستیار مهندسی (هفتگی)