خرید و فروش سررسید 1397 دموت سالنامه و سررسید 1397 رایا وزیری دستیار (کد۶)
خرید و فروش سررسید 1397 دموت سالنامه و سررسید 1397 رایا وزیری دستیار (کد۶)
خرید و فروش سررسید 1397 دموت سالنامه و سررسید 1397 رایا وزیری دستیار (کد۶)
خرید و فروش سررسید 1397 دموت سالنامه و سررسید 1397 رایا وزیری دستیار (کد۶)

مشخصات

تاریخسال 1396
قطع ۲۳*۱۷
نوع کاغذ تحریر ۷۰ گرم اندونزی / کرم
نوع جلد فنر
صحافی فنر

توضیحات بیشتر

حک لوگو : لیزر ، پلاک (چرم ) / داغکوب (ترمو)

نوع سالنامه : دستیار مهندسی (هفتگی)