جعبه نفیس هدایا لیست قیمت سررسید 1397 واحد سالنامه دموت |کاتالوگ سررسید 97 | سررسید 97 | سالنامه 97|
جعبه نفیس هدایا لیست قیمت سررسید 1397 واحد سالنامه دموت |کاتالوگ سررسید 97 | سررسید 97 | سالنامه 97|

مشخصات

تاریخسال 1397

 

جعبه نفیس هدایا

کد 28

جعبه

جعبه نفیس هدایا

قطع : 26×21.5 سانتیمتر

ارتفاع : 4 سانتیمتر

 

توضیحات بیشتر

برای سفارشات اختصاصی ابعاد و طرح روی جعبه قابل تغییر می باشد.