تقویم رومیزی طرح آوا کد 418

AVA

ابعــاد رومیــزی آوا افقــی (22×11 سانتیمتــر) می بـاشد و در سمت راست بـرگ هـای تقویـم  یک فضـای 11×5 سانتیمتر برای حک لوگو برنـد شما در نظر گرفته شده است و در صورت نیاز (حداقل 1000 جلـد) رنـگ پایـه آن قابـل تغییر می باشد برای تولید رومیـزی آوا از کاغـذ 250 گـرم گلاسه و چاپ 4 رنــگ به همـــراه 11 تصویـــر ازگل های زیبا طراحی شده و با صحافی فنری تولید می شود.

تقویم رومیزی طرح رها کد 419

RAHA

ابعاد رومیزی رَهـا (23×16 سانتیمتر) مـی باشد و طراحــی صفحات آن به گونه ای هست که شمـا می توانید تــمام کارهای مهـم خود ( وقت دکتــر، قـرار کـاری، قرار ملاقـات تولد دوستان و خانواده ) را روی آن یادداشت کنید تا باعث فراموشـی نشـود در قسمت پایین تقویم  فضایی 23×3  سانتیمتری وجود دارد که برای حک لوگو برند شما در نظر گرفته شده است تولید رومیزی رَها از کاغذ 250 گرم گلاسه  و چاپ 4 رنـگ به همـراه 11 تصویر از نقاشـی های زیبـای جهان استفاده شده است.

تقویم رومیزی طرح هما کد 417

HOMA

ابعـاد رومیـزی هُمـا خشتـی 15×15 می باشـد که طراحــی صفحات به گونه ای است که می توانید تمام روزهای ســال را براحتــی در آن ببینیـد در سمت راست این تقویـم یــک فضای 15×5 سانتیمتـر عمودی برای حک لوگــو برند شما در نظـر گرفته شده است که در صورت نیاز (حداقل 1000 جلــد) رنگ پایـه آن قابـل تغییر می باشــد برای تولیـد رومیــزی هُمــا از کاغذ 250 گـرم گلاسـه و چـاپ 4رنگ به همــراه 12 تصویــر از طبیعت زیبـای جهـان استفاده شــده است و با صحافی فنری تولید می شود.

دفتر تلفن اختصاصی کد 431

Telephone Book

دفتر تلفن اختصاصی در قطع وزیری تولید می شود و برای شرکت ها در تیراژ ٥٠٠ و ١٠٠٠ جلد با روکش سلفون و چرم اختصاصی قابل تولید می باشد.

سالنامه اروپایی طرح پالرمو کد 404

تومان10.00

PALERMO

تولید ویژه سالنامه دموت

مجموعه دموت برای سالنامه طرح پالرمو ٣٣ رنگ چرم تولید کرده است. که بیشترین تنوع رنگی در این طرح می باشد که شما می توانید متناسب با رنگ و لوگو شرکت خود آن را انتخاب کنید، ما می توانیم با لیزر و پلاک ، لوگو شرکت شما را بر روی چرم اجرا کنیم. این طرح برای سفارش حداقل ٥٠٠ جلد قابل اجرا می باشد .

سالنامه اروپایی طرح پرنیا کد 405

تومان10.00
PARNIA طراحی صفحات سالنامـه پرنیـا روزشمـار می باشد که برای ساخت جلـــد آن از چــرم پیتون، که جــزو بهتریـن و زیباتریـن طرح هـای پوست ماری است استفاده شده، این سالنامــه با قطع اروپایـی با کاغذ کرم  با صحافـی دوخت در 2 رنگ جلـد (مشکی و طلایی) ارائـه مـی شود.

سالنامه اروپایی طرح پویا کد 407

تومان10.00
PUYA

یکی از شاخصه های طرح پویا جنس ترمو آن است که برجستگی روی جلد این سالنامه، زیبایی را دوچندان کرده و طراحی صفحات طرح پویا به صورت روزشمار بوده که در قطع اروپایی و کاغذ کرم با صحافی دوخت در دو رنگ قابل ارائه می باشد.

سالنامه اروپایی طرح خاص کد 414

تومان10.00

KHAS

سالنامه خاص به صورت ٢طبقه تولید می شود و در یک طرف سالنامه، طراحی صفحات به صورت هفته شمار به همراه یادداشت و در طرف دیگر یادداشت خطی استفاده شده است. این سالنامه در قطع اروپایی با کاغذ کرم و صحافی دوخت و ترکیب ٢رنگ گالینگور ساخت کشور هلند ارائه می شود.

سالنامه اروپایی طرح دیبا کد 406

تومان10.00

DIBA

طراحی صفحات سالنامه دیبا روزشمار می باشد که برای ساخت جلد آن از BN چرم ساخت کشور هلند استفاده شده است. سالنامه دیبا با قطع اروپایی و کاغذ کرم با صحافی دوخت در ٤رنگ ارائه می شود.

سالنامه اروپایی طرح رویا کد 408

تومان10.00
ROYA

طرح رویا با قطع اروپایی بصورت روزشمار می باشد که در ابتدای شروع صفحات یک تقویم بصورت ماه شمار قرار گرفته و همچنین کاغذ آن از تحریر ٧٠ گرم اندونزی رنگ کرم می باشد و جلد آن از چرم زارا با قابلیت حک لیزر با ٤ رنگ سازمانی قابل اجرا می باشد.

سالنامه اروپایی طرح لوکس 403

تومان10.00
LUX

تولید ویژه سالنامه دموت

در مجموعه دموت برای سالنامه طرح لوکس ١٨ رنگ چرم طراحی شده که بافت آن به صورت چشم نواز و درخشان می باشد. در این طرح ما از رنگ های شاد و تیره که مناسب تمامی سلایق است استفاده کرده ایم، این طرح همانند طرح های دیگر مجموعه دموت متناسب با رنگ و لوگو شرکت شما قابل اجرا می باشد و ما می توانیم با لیزر و پلاک، لوگو شرکت شما را بر روی این طرح اجرا کنیم. طرح لوکس برای سفارش حداقل ٥٠٠ جلد قابل اجرا است.

سالنامه اروپایی طرح مدیران کد 415

تومان10.00

MODIRAN

طرح مدیران به صورت ٢طبقه تولید می شود و در یک طرف سالنامه مدیران طراحی صفحات به صورت هفته شمار به همراه یادداشت خطی و در طرف دیگر یادداشت خطی استفاده شده است. سالنامه مدیران در قطع اروپایی با کاغذ کرم و صحافی دوختی و ترکیب ٢رنگ گالینگور ساخت کشور هلند ارائه می شود.

سالنامه اروپایی طرح نوین کد 413

تومان10.00

NOVIN

سالنامه نوین برای افرادی که می خواهند همیشه یک تقویم همراه خود داشته باشند بسیار مناسب است طراحی صفحات سالنامه نوین به صورت ماه شمار به همراه یادداشت خطی می باشد و در قطع خشتی کوچک با صحافی دوخت و در ٥ رنگ با روکش گالینگو (ساخت کشور هلند) تولید می شود.

سالنامه پالتویی طرح کیا کد 416

تومان10.00

KIA

سالنامه کیا کاربردی فراتر از یک تقویم را دارد ، شما می توانید از آن به عنوان یک کیف پول ، جاکارتی و نگهدارنده موبایل خود استفاده کنید برای ساخت جلد آن از مرغوب ترین نوع چرم استفاده شده طراحی صفحات آن به صورت ماه شمار و یادداشت خطی می باشد که در قطع پالتویی و با صحافی فنری در ٤رنگ جلد (مشکی، قهوه ای، قرمز و عسلی) تولید می شود.

سالنامه روز شمار طرح رَسا کد 412

تومان10.00

RASA

یکی از شاخصه های طرح رَسا جنس ترمو آن است که برجستگی روی جلد این سالنامه، زیبایی را دوچندان کرده و طراحی صفحات طرح رَسا به صورت روزشمار بوده که در قطع وزیری و کاغذ کرم با صحافی دوخت در دو رنگ قابل ارائه می باشد.

سالنامه طرح ایتالیا کد 401

تومان10.00

ﺗﻮﻟﯿﺪ وﯾﮋه ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ دﻣﻮت

ﻃﯿﻒ١٩ ﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﻣﻮت ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮح اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ از رﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﯾـﻢ، ﮐﻪ در ﺑﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح زﻣﺎﻧـﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ را در دﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾـﺪ، ﺣﺴـﯽ از ﻟﻤﺲ ﮐـﺮدن ﭼـﺮم و ﺑﺎﻓﺘـﯽ از ﺟﯿﺮ را ﺑﻪ ﺷﻤـﺎ ﻫﺪﯾـﻪ ﻣﯽ دﻫـﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ دﻣﻮت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﻧﮓ و ﻟﻮﮔـﻮ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻟﯿﺰر و ﭘﻼک ، آرم ﺷﻤﺎ را در اﯾﻦ ﻃﺮح اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻔـﺎرش ﺣﺪاﻗــﻞ ٥٠٠ ﺟﻠﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟــﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.

سالنامه طرح دنیرو کد 402

تومان10.00
تولید ویژه سالنامه دموت

طرح دنیرو شامل ١٢ طیف رنگی می باشد، که رنگ بندی آن بسیار شاد و متنوع است و به جرأت می توان گفت که با هدیه دادن این محصول به مشتریان خود میتوانید آنها را شگفت زده کنید . همچنین همانند طرح های دیگر مجموعه دموت می توانیم طرح و لوگو شرکت شما را به صورت اختصاصی در سالنامه دنیرو اجرا کنیم که سفارش این طرح حداقل ٥٠٠ جلد می باشد.

سالنامه وزیری طرح دُرسا کد 411

تومان10.00

DORSA

طراحی صفحات سالنامه دُرسا روزشمار می باشد که در ابتدای شروع صفحات یک تقویم بصورت ماه شمار قرار گرفته است و برای ساخت جلد آن از گالینگور BN ساخت کشور هلند استفاده شده. سالنامه دُرسا با قطع وزیری و صحافی دوخت درر ٣رنگ ارائه می شود.

سالنامه وزیری طرح پارسا کد 410

تومان10.00

PARSA

طراحی صفحات سالنامه پارسا روزشمار می باشد که برای ساخت جلد آن از چرم پیتون که جزو بهترین و زیباترین طرح های پوست ماری است استفاده شده این سالنامه با قطع وزیری با کاغذ کرم و صحافی دوخت در ٢ رنگ جلد (مشکی و طلایی) ارائه می شود.

سالنامه وزیری طرح دیپلمات کد 409

تومان10.00

DIPLOMAT

طراحی صفحات، روزشمار می باشد که برای ساخت جلد آن از چرم طرح سنگی استفاده شده و سالنامه دیپلمات با قطع وزیری و صحافی دوخت در ٢رنگ قابل ارائه می باشد.

ست مدیریت رایان کد 424

یک هدیـه با چندین کاربـرد ست مدیریت رایان شامل: یادداشت اروپایی با لب طلایی و جلد پوست ماری زیر دستـی هفتــه شمــار با جلــد پوست مـاری جاکارتـی پوست ماری جاکلیدی پوست ماری خودکار به همراه جعبه شیک و زیبـا

ست مدیریتی آریا کد 423

هدیه ای کامل، شیک و اقتصادی

سِت مدیریتی آریا شامل:

سالنامــه روزشمــار اروپایـی با چـرم پوست مـاری

زیردستی هفته شمار با چرم پوست ماری

 یادداشت پالتویی با چـرم پوست ماری

  جا کلیـدی با چـرم پوست مـاری

خودکار نفیس

 یک جعبـه کادویـی نفیس با طرح پوست ماری

ست مدیریتی پَروا کد 425

هدیه ای کوچک اما به یاد ماندنی ست مدیریتی پروا شامل: سالنامه ماه شمار خشتی 14×14 سانتیمتر پوست ماری جاکلیدی پوست ماری جا کارتی پوست ماری خودکـار نفیس به همـراه یک جعبـه فانتـزی و شیـک در 4 رنگ متنوع

ست مدیریتی لاکچری کد 422

LUXURY یک هدیه لاکچری برای افراد لاکچری ست مدیریتـی لاکچری شامـل: سررسیـد وزیـری با لب طلایـی یـادداشت اروپایی با لب طلایی خودکار نفیس جا کلیـدی جا کارتـی همراه با جعبـه پوستمـاری نـفیس که بسیـار محکم است و از چوب ساخته شده که در موارد دیگری برای نگهـداری مـدارک مهّـم و  اشیاء قیمتی (جواهـرات ، اسناد ، لوازم آرایشی و …) قابل استفاده می باشد.

یادداشت اروپایی BN کد 427

تومان10.00

تولید ویژه سالنامه دموت

مجموعـه دموت بـرای مـدل BN بیـش از 50 طـرح و رنـگ مختلف چرم و گالینگور، یادداشت تولیـد کرده است. که شما می توانیـد متناسب با رنگ سازمانی و آرم برنــد خود طـرح مورد نظـر را انتخاب کـرده، ما می توانیم با لیـزر و پـلاک آرم شما را بر روی چرم اجرا کنیم. طرح برای سفارش حداقـل 500 جلــــد قابل سفــارش می باشد.

یادداشت اروپایی طرح دانا کد 429

تومان10.00
DANA

دانا یک یادداشت شیک با کارایی مفید است که در انتهای آن فضایـی بــرای همـراه داشتن خودکار وجود دارد جلـد یادداشت دانـا از گالینگور ساخت کشـور هلنــد تولیـد شده است صفحات یـادداشت دانا پرفـراژ دار می باشـد که می توانید براحتی برگه های آن را از هم جـدا کنید و  جلـد آن  در 5 رنگ  قابل اجرا می باشد که لوگو شما با حک لیـزر روی آن حک می شود.

یادداشت اروپایی طرح دانوش کد 430

DANUSH

دانوش یک یادداشت جیبـی شیک با کارایی مفید است که در انتهای آن فضایـی بــرای همــراه داشتن خودکار وجود دارد جلـد یادداشت دانوش از گالینگـور ساخت کشــور هلنـد تولید شـده است صفحات یـادداشت دانوش پرفـراژ دار می باشد که می توانیـد براحتی برگـه هـای آن را از هم جدا کنید و  جلد آن  در 5 رنگ  قابل اجـرا میباشد که لوگـو شما با حک لیزر روی آن حک می شود.

یادداشت اَفرا کد 426

AFRA

یادداشـت اَفـرا خطـی ویـژه یک پـک کامـل از یادداشت میباشد که شامل (خطی، شطرنجـی، نقطـه ای و نقـاشی)  می باشد که کاربردی بوده و مناسب همه سنین می باشـد و کاغذ آن از تحریر 80 گرم کرم و جلد کرافت انتخاب شده است که هر کدام با یک رنگ مشخص شده است.

یادداشت پالتویی طرح سانا کد 428

Sana

جلد یادداشت طرح سانا تلفیقی از چرم لیزری و کاغذ کرافت می باشـد که شمـا می توانید لوگـو برنـد خود را بـرروی آن لیـزر کنیـد که به رنگهـای (سبز، قرمز، زرد، آبی ) می باشــد طراحی صفحات یادداشت سانا خطی می باشد که در مقابل آن جا خودکاری قرار گرفته است.

یادداشت رومیزی طرح آرمان کد 421

ARMAN

زیر دستی آرمان برای میز کارهای کوچک بسیار کاربردی و مناسب است و فضای زیادی را اشغال نمی کند برای ساخت جلد آن از گالینگور ساخت کشور هلند استفاده شده طراحی صفحات زیر دستی آرمان به صورت هفته شمار به همراه لیست To Do می باشد که در ٥٢ برگ با سایز A4 تولید می شود.

یادداشت رومیزی طرح آرین کد 420

ARIAN

زیر دستی آرین با جلـد چرمــی پوست ماری، نمایـی بسیار زیبا به میز کار شما می بخشد و می توانید کارهای روزانــه خود را بـرروی آن یادداشـت کنیــد طراحـی صفحات زیر دستی به صورت هفته شمار می باشد که در 52 بـرگ با سایز 34×24 سانتیمتر و صحافی سرچسب تولید می شـود.