امکانات صحافی 1397- دستگاه پانچ اتوماتيك
۰۸
فروردین

دستگاه پانچ اتوماتیک چیست؟

در صحافی فنری سوراخ هایی در قسمت عطف سالنامه وجود دارد که این کار توسط دستگاه پانچ انجام میشود
استفاده از ماشین اتوماتیک در این قسمت بسیار تاثیر گذار است و کیفیت ورق زدن سررسید را چندین برابر میکند.

واحد سالنامه دموت این افتخار را دارد تا سررسید۹۸، سالنامه ۹۸ دموت را با مجهزترن دستگاه ها و بروزترین سیستمهای چاپ در دنیا برای شما مشتریان عزیز چاپ و به دست شما برساند.

شما میتوانید با مراجعه به صفحه امکانات صحافی در سایت دموت و همچنین برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت صحافی مهتاب خواه رجوع فرمایید.