زمان مناسب سفارش سررسید
۱۰
بهمن

دستگاه ورق تا کنی: اولین مرحله در تولید سررسید ۹۸

دستگاه ورق تاکنی چیست؟ 

اولین مرحله ی در تولید سررسید در صحافی تا کردن فرم ها است که دستگاه ورق تا کنی این کار را انجام میدهد.
معمولأ سررسیدها با ابعاد ٧٠*۵٠ و ۴۵*۶٠ چاپ می شوند که هر برگ بعد از عمل تا شدن به ٨ یا ١۶ صفحه تبدیل میشود.
روش کار در دستگاه ورق تاکنی به این صورت است که در این روش کاغذ ها به صورت دسته شده برروی تخته ای در ابتدای دستگاه قرار میگیرند سپس توسط باد،مک و اپارات به صورت برگ برگ وارد دستگاه میشوند.
هر کدام از این فرم ها ٣ بار بر روی خودش تا خورده که در نهایت به صورت فرم ٨ یا ١۶ صفحه ای در می اید.
حدودأ این دستگاه در هر ساعت میتواند ١٠/٠٠٠
برگ ٧٠*۵٠ یا ۴۵*۶٠ را به صورت فرم تا کند.

واحد سالنامه دموت این افتخار را دارد تا سررسید۹۸، سالنامه ۹۸ دموت را با مجهزترن دستگاه ها و بروزترین سیستمهای چاپ در دنیا برای شما مشتریان عزیز چاپ و به دست شما برساند.

شما میتوانید با مراجعه به صفحه امکانات صحافی در سایت دموت و همچنین برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت صحافی مهتاب خواه رجوع فرمایید.