• تلفن: 88502124
  • ایمیل: info@demotco.com

تقویم رسمی سال ۱۳۹۸

  • خانه
  • /
  • تقویم رسمی سال ۱۳۹۸

تقویم رسمی سال ۱۳۹۸ هجری خورشیدی به همراه لحظه تحویل سال ۱۳۹۸ هجری شمسی و تعطیلات رسمی سال ۱۳۹۸ و رویدادهای نجومی قابل رؤیت در ایران در سال ۱۳۹۸ هجری شمسی مصوب شورای فرهنگ عمومی استخراج و تنظیم شده در شورای مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

تقویم 1397 شمسی دموت/ سررسید 97/ تقویم97