• تلفن: 88502124
  • ایمیل: info@demotco.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

تقویم رسمی سال ۱۳۹۷

  • خانه
  • /
  • تقویم رسمی سال ۱۳۹۷

تقویم رسمی سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی به همراه لحظه تحویل سال ۱۳۹۷ هجری شمسی و تعطیلات رسمی سال ۱۳۹۷ و رویدادهای نجومی قابل رؤیت در ایران در سال ۱۳۹۷ هجری شمسی مصوب شورای فرهنگ عمومی استخراج و تنظیم شده در شورای مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

تقویم 1397 شمسی دموت/ سررسید 97/ تقویم97