۱۵
فروردین

با دستگاه ترتیب کن بیشتر آشنا شویم

کار دستگاه ترتیب کن پشت هم قرار دادن فرم ها است.
در این عمل روزهای سال به ترتیب پشت سر هم قرار میگیرند که ظاهر اصلی سالنامه شکل میگیرد.
تعداد فرم در سالنامه ها متغیر است که به نوع سالنامه بستگی دارد.
مثلأ در سالنامه های جمعه جدا هر روز در یک صفحه قرار میگیرد که برای هر سال نیاز به ٢۴ فرم ١۶ صفحه ای میباشد.

 

واحد سالنامه دموت این افتخار را دارد تا سررسید۹۸، سالنامه ۹۸ دموت را با مجهزترن دستگاه ها و بروزترین سیستمهای چاپ در دنیا برای شما مشتریان عزیز چاپ و به دست شما برساند.

شما میتوانید با مراجعه به صفحه امکانات صحافی در سایت دموت و همچنین برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت صحافی مهتاب خواه رجوع فرمایید.